CONFIDENȚIALITATE ȘI COOKIE-URI

Regulamentul (UE) 2016/679 are ca scop să garanteze că prelucrarea "datelor cu caracter personal" se realizează cu respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a demnității persoanelor fizice, cu atentie deosebita pentru confidențialitate și identitate personală.

Nivi S.P.A., exercitând activitatea de gestiune și recuperare a creditelor în numele unor societăți private și administrații publice, informează că pentru indeplinirea sarcinilor primite este necesară prelucrarea datelor dobândite:

 • prin comunicări din partea clienților lor
 • prin intermediul formularelor de contact sau de reclamație, completate spontan de către persoanele în cauză în calitatea lor de utilizatori, potențiali clienți sau furnizori;
 • verbal, direct către persoana vizată sau prin consultarea registrelor publice.
În ceea ce privește aceste date, societatea subscrisă garantează că:
 • prelucrarea se bazează pe principiile legalității și corectitudinii și se realizează cu respectarea deplină a drepturilor și confidențialității persoanei vizate;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal este indispensabilă pentru exercitarea activității de gestionare și recuperare extrajudiciară a creditelor;
 • prelucrarea are ca scop gestionarea eficientă a drepturilor de credit ale clienților noștri în ceea ce privește persoana în cauză;
 • la sfârșitul misiunii primite, datele confidențiale ale părții interesate sunt păstrate exclusiv pentru a permite societății noastre să îndeplinească în mod corect obligațiile legale și pentru a putea raporta, dacă este cazul, activitatea desfășurată. În orice caz, odată ce misiunea a fost finalizată, datele referitoare la persoana în cauză nu vor mai fi la dispoziția mandatatilor, care nu mai au voie să le consulte;
 • datele sunt prelucrate prin mijloace manuale și/sau computerizate și, în orice caz, societatea noastră garantează respectarea tuturor măsurilor de precauție pentru securitatea și confidențialitatea acestora;
 • societatea noastra are dreptul de a obține informații prin intermediul unor părți terțe, în conformitate cu prevederile REG. UE 2016/679, furnizarea de date de către persoana vizată este opțională. Cu toate acestea, orice refuz de a furniza datele va duce la eșecul mandatului de remediere care ne-a fost încredințat și la posibila inițiere a unei acțiuni în justiție în vederea recuperării judiciare a creditului;
 • datele sunt stocate și prelucrate la sediul companiei noastre;
 • datele pot fi comunicate: a) clienților/comandiatrilor; b) oricăror autorități publice care le-ar putea solicita sau cărora este necesar să le comunice informații în conformitate cu obligații legale specifice; c) societăților aparținând aceluiași grup de afaceri.
 • în condițiile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679, persoana vizată își poate exercita următoarele drepturi: - art. 15 Dreptul de acces al persoanei vizate; - art. 16 Dreptul de rectificare; - art. 17 Dreptul de ștergere; - art. 18 Dreptul de restricționare a prelucrării; - art. 20 Dreptul la portabilitatea datelor; - art. 21 și art. 22: Dreptul de opoziție și procesul decizional automatizat privind persoanele fizice.

Pentru a verifica existența condițiilor și procedurilor de exercitare a drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să consultați textul integral al dispozițiilor menționate, disponibil pe site-ul www.garanteprivacy.it la Autoritatea pentru protecția datelor (GPDP).

Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, legislația în vigoare vă permite să depuneți o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor (GPDP). Operatorul de date al persoanei vizate este creditorul și, în ceea ce privește prelucrarea efectuată după încheierea mandatului, societatea subscrisă. Responsabilul cu protecția datelor D.P.O. este Dr. Francesco Paolucci, care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: dpo@nivi.it. Persoana vizată poate solicita în scris informații suplimentare, inclusiv datele de contact ale persoanelor împuternicite să prelucreze datele.

COOKIES:
Un cookie este un mic fișier de text pe care un site web îl salvează în browserul computerului utilizatorului. De obicei, modulele cookie permit stocarea preferințelor exprimate de utilizator, astfel încât acestea să nu mai trebuiască să fie reintroduse ulterior. Browserul salvează informațiile și le transmite serverului site-ului atunci când utilizatorul vizitează din nou site-ul respectiv. Pentru a îmbunătăți navigarea pe site și experiența utilizatorului, folosim cookie-uri tehnice și de profil, inclusiv cookie-uri de la terți:

 • __RequestVerificationToken: este un modul cookie necesar pentru funcționarea site-ului web, care se șterge automat la sfârșitul fiecărei sesiuni de navigare.
 • ssupp.vid: necesar pentru funcționarea corectă a căsuței de chat a site-ului. (durata 6 luni) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: este un cookie de marketing și identifică ultima pagină vizitată de către vizitator. Acesta este utilizat pentru a face mai relevantă funcția de chat-box. (durata 6 luni) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
Puteți împiedica în orice moment accesul modulelor cookie la computerul sau la dispozitivul dvs. mobil, alegând "Dezactivați modulele cookie" în setările browserului dvs. de internet (consultați documentația browserului dvs.). Puteți găsi informații despre cum să blocați sau să ștergeți modulele cookie instalate dacă utilizați următoarele browsere:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

Actualizare din 07.03.2022
Înapoi
Vă rugăm să așteptați