ADATVÉDELEM ÉS COOKIE-K

Az (EU) 2016/679 rendelet célja annak biztosítása, hogy a „személyes adatokat” a természetes személyek jogainak, alapvető szabadságainak és méltóságának, különösen a bizalmasságnak és a személyazonosságnak a tiszteletben tartásával kezelik.

A Nivi S.p.A. – amely magántulajdonban álló társaságok és állami hatóságok megbízásából követeléskezelési- és behajtási tevékenységet végez – kijelenti, hogy a gyűjtött adatok kezelése

 • az ügyfelektől kommunikáció keretében,
 • az érintett felek mint felhasználók, potenciális ügyfelek vagy szállítók által spontán módon kitöltött kapcsolatfelvételi és panasztételi űrlapokon,
 • szóban, közvetlenül az érintett féllel vagy a közhiteles nyilvántartásokba történő betekintés révén kapott feladatok teljesítéséhez szükséges.
Az alulírott társaság az ilyen adatokat illetően biztosítja, hogy
 • az adatkezelés a jogszerűség és helyesség elvén alapul, és azt az érintett fél jogainak és bizalmasságának teljes körű védelme mellett végzik;
 • az adatkezelés a bíróságon kívüli követeléskezelési - és behajtási tevékenység gyakorlásához feltétlenül szükséges személyes adatokra vonatkozik;
 • az adatkezelés célja az ügyfeleink által az érintett féllel szemben felhozott követelések hatékony kezelése;
 • a kapott feladat befejezésekor az érintett fél bizalmas adatait kizárólag abból a célból őrizzük meg, hogy a társaságunk megfelelően teljesíteni tudja a jogszabályon alapuló kötelezettségeit és szükség szerint be tudjon számolni az elvégzett tevékenységről. A feladat elvégzését követően mindenesetre az érintett személlyel kapcsolatos adatok már nem érhetők el az általunk kijelölt személyek számára, és e személyek azokba a továbbiakban nem tekinthetnek be;
 • az adatokat manuálisan és/vagy IT eszközökkel kezeljük, és a társaságunk minden esetben biztosítja az adatok biztonságát és bizalmasságát célzó valamennyi óvintézkedésnek való megfelelést;
 • a cégünknek az információ harmadik féltől történő beszerzéséhez való jogának sérelme nélkül, az (EU) 2016/679 rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az adatok érintett általi rendelkezésre bocsátása opcionális. Annak megtagadása esetén azonban a barátságos megbízásunk meghiúsulhat és a követelés bírósági behajtása céljából kereset indulhat;
 • az adatokat a cégünk központjában tároljuk és kezeljük;
 • az adatok közölhetők: a) vevőkkel/ügyfelekkel, b) bármely állami hatósággal, amely azt kéri, vagy amellyel azokat közölni kell a konkrét jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően, c) az azonos üzleti csoporthoz tartozó társaságokkal.
 • az (EU) 2016/679 rendeletben előírt feltételek mellett az érintett fél gyakorolhatja a következő jogokat: 15. cikk: az érintett fél általi hozzáféréshez való jog, 16. cikk: helyesbítéshez való jog, 17. cikk: törléshez való jog, 18. cikk: a kezelés korlátozásához való jog, 20. cikk: az adatok hordozhatóságához való jog, 21. és 22. cikk: tiltakozáshoz való jog, és a természetes személyekkel kapcsolatos automatizált döntéshozatali eljárás.

A fent említett jogok gyakorlása feltételeinek fennállását és módjait illetően nézze meg a fent említett rendelkezések teljes szövegét a személyes adatok védelméért felelős biztos (GPDP) www.garanteprivacy.it weboldalán.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben úgy hiszi, megsértették a fent említett jogait, a hatályos jogszabályok alapján panaszt nyújthat be a személyes adatok védelméért felelős biztoshoz (GPDP). Az érintett adatkezelője a hitelező, valamint a megbízás lejártát követően végzett adatkezelések tekintetében az alulírott társaság. Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) Dr. Francesco Paolucci, aki a dpo@nivi.it e-mail-címen érhető el. Az érintett további tájékoztatást, beleértve az adatfeldolgozókra történő hivatkozásokat is, írásban kérhet.

COOKIE-K:
A cookie olyan kisméretű szöveges fájl, amelyet a weboldal a felhasználó gépére ment le. A cookie-k általában lehetővé teszik a felhasználó preferenciáinak eltárolását, hogy azokat ne kelljen újból megadni. A böngésző elmenti az információt és azt a weboldal szerveréhez továbbítja, amikor a felhasználó újból meglátogatja a weboldalt. A weboldalon történő navigáció és a felhasználói élmény javítása céljából műszaki és profilalkotási cookie-kat, köztük harmadik fél cookie-kat is használunk.

 • __RequestVerificationToken: a weboldal működéséhez szükséges cookie, amely az egyes munkameneteket követően automatikusan lejár.
 • ssupp.vid: a weboldal csevegődobozának megfelelő működéséhez szükséges. (6 hónapig érvényes) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: olyan marketing cookie, amely a látogató által utoljára meglátogatott weboldalt azonosítja. A csevegődoboz funkció jelentőségének növelése céljából használják.(6 hónapig érvényes) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
A felhasználó a saját internetes böngészőjének beállításaiban a „Cookie-k letiltása” opció kiválasztásával bármikor megakadályozhatja, hogy a cookie-k a számítógépére vagy mobilkészülékére kerüljenek (kérjük, nézze meg a saját böngészőjének dokumentációját). A telepített cookie-k alábbi böngészők használata esetén történő zárolásáról és eltávolításáról az alábbiakban talál tájékoztatást:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

2022.03.07-i frissítés
Vissza
Várakozás