ZAŠTITA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI

Uredbom EU 2016/679 nastoji se osigurati da se obrada „osobnih podataka” provodi uz poštovanje prava, temeljnih sloboda te dostojanstva pojedinaca, posebno u odnosu na povjerljivost i osobni identitet.

Društvo Nivi S.p.A., koje obavlja poslove upravljanja i naplate potraživanja za račun privatnih trgovačkih društava i javne uprave, objavljuje da je za obavljanje poslova koji su mu povjereni nužna obrada podataka prikupljenih:

 • putem komunikacije sa svojim klijentima;
 • putem obrazaca za kontakt ili pritužbu, koje spontano ispunjavaju zainteresirane strane u svojstvu korisnika, potencijalnih kupaca ili dobavljača;
 • usmeno, izravno zainteresiranoj strani ili uvidom u javne registre.
S obzirom na te podatke, dolje potpisano društvo jamči sljedeće:
 • obrada se temelji na načelima zakonitosti i ispravnosti, a provodi se uz punu zaštitu prava zainteresirane strane i njezine povjerljivosti;
 • obrada se odnosi na osobne podatke neophodne za provedbu upravljanja i izvansudske radnje naplate potraživanja;
 • cilj je obrade učinkovito upravljanje pravima na potraživanje koje naši klijenti zahtijevaju protiv zainteresirane strane;
 • na kraju primljenog zadatka, povjerljivi podaci zainteresirane strane čuvaju se isključivo kako bi omogućili našem društvu uredno ispunjavanje zakonskih obveza i izvještavanje, ako je potrebno, o radnji koja se provodi. U svakom slučaju, nakon što je zadatak završen, imenovane osobe više nemaju pristup podacima koji se odnose na zainteresiranu osobu te im više nije dopušten uvid u njih;
 • podaci se obrađuju ručnim i/ili informatičkim alatima i, u svakom slučaju, naše društvo jamči poštovanje svih mjera opreza za njihovu sigurnost i povjerljivost;
 • ne dovodeći u pitanje pravo našeg društva na stjecanje informacija putem trećih osoba, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679, zainteresirana strana ne mora nužno pružiti podatke. Moguće odbijanje, međutim, podrazumijeva neuspjeh mirnog rješavanja naloga koji nam je povjeren i moguće pokretanje sudskog spora povodom sudskog potraživanja duga;
 • podaci se pohranjuju i obrađuju u sjedištu našeg društva;
 • podaci se mogu otkriti: a) kupcima/klijentima; b) svakom tijelu javne vlasti koje to zatraži ili kojima je nužno priopćiti informacije u skladu s određenim zakonskim obvezama; c) društvima koja pripadaju istoj poslovnoj grupi;
 • pod uvjetima predviđenima Uredbom (EU) 2016/679, zainteresirana strana može ostvariti sljedeća prava: – čl. 15. pravo na pristup zainteresirane strane; – čl. 16. pravo na ispravak; – čl. 17. pravo na brisanje; – čl. 18. pravo na ograničenje obrade; – čl. 20. pravo na prenosivost podataka; – čl. 21. i čl. 22. pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

Kako biste provjerili uvjete i načine ostvarivanja navedenih prava, pogledajte cijeli tekst prethodno navedenih odredaba, dostupan na internetskim stranicama www.garanteprivacy.it nadzornika za zaštitu osobnih podataka (GPDP).

Obavještavamo Vas da, ako smatrate da su Vam prethodno navedena prava povrijeđena, na temelju aktualnog zakonodavstva možete podnijeti prigovor nadzorniku za zaštitu osobnih podataka (GPDP). Voditelj obrade podataka subjekta je vjerovnik kao i, kad je riječ o obradi provedenoj nakon isteka mandata, dolje potpisano društvo. Službenik za zaštitu podataka je dr. Francesco Paolucci, dostupan na adresi e-pošte: dpo@nivi.it. Dodatne informacije, uključujući reference svakog obrađivača podataka, može zatražiti zainteresirana strana putem pisane komunikacije.

KOLAČIĆI:
Kolačić je mala tekstualna datoteka koju web-mjesto sprema u preglednik računala korisnika. Kolačići obično omogućuju pohranjivanje preferencija koje je korisnik izrazio kako se poslije ne bi morale ponovno unositi. Preglednik sprema informacije i ponovno ih prenosi na poslužitelj web-mjesta kada korisnik ponovno posjeti to web-mjesto. Kako bismo poboljšali navigaciju web-mjestom i korisničko iskustvo, koristimo tehničke kolačiće i kolačiće za profiliranje, uključujući kolačiće trećih strana:

 • __RequestVerificationToken: kolačić nužan za funkcioniranje web-mjesta koji automatski istječe na kraju svakog pregledavanja.
 • ssupp.vid: potrebno za ispravnu funkcionalnost okvira za čavrljanje web-mjesta. (trajanje 6 mjeseci) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: marketinški kolačić koji identificira zadnju stranicu koju je posjetitelj posjetio. Koristi se kako bi funkcija okvira za čavrljanje bila relevantnija (trajanje 6 mjeseci) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
Korisnik u svakom trenutku može spriječiti da kolačići dođu na njegovo računalo ili mobilni uređaj odabirom „Onemogući kolačiće” u postavkama njegova internet preglednika (pozivamo korisnika da pogleda dokumentaciju svojeg preglednika). Možete pronaći informacije o tome kako blokirati ili izbrisati instalirane kolačiće ako se koriste sljedeći preglednici:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

Ažurirano 07.03.2022
Nazad
Pričekajte