PRIVATLIV OG COOKIES

EU-forordning 2016/679 har til formål at sikre, at behandlingen af "personoplysninger" udføres i overensstemmelse med fysiske personers rettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder samt værdighed, navnlig med hensyn til fortrolighed og personlig identitet.

Nivi S.p.A., operatør af forvaltnings- og inkassoaktiviteten på vegne af private virksomheder og offentlige forvaltninger, oplyser, at det for at udføre de modtagne opgaver er nødvendigt at behandle erhvervede data:

 • gennem oplysning af egne kommittenter
 • gennem kontakt- eller klageformularerne, spontant udfyldt af de berørte parter i deres egenskab af brugere, potentielle kunder eller leverandører
 • mundtligt, direkte med den berørte part eller gennem søgning i offentlige registre.
Med henvisning til disse data garanterer undertegnede virksomhed, at:
 • behandlingen er baseret på principperne om lovlighed og korrekthed og udføres under fuld beskyttelse af den berørte parts rettigheder og dennes fortrolighed
 • behandlingen vedrører personoplysninger, der er væsentlige for udøvelsen af forvaltning og udenretslig gældsinddrivelse
 • behandlingen er rettet mod en effektiv forvaltning af de fordringsrettigheder, som vores kunder gør krav på over for den berørte part
 • ved afslutningen af den modtagne opgave opbevares den berørte parts fortrolige data udelukkende for at give vores virksomhed mulighed for korrekt opfyldelse af juridiske forpligtelser og for om nødvendigt at kunne rapportere om den udførte aktivitet. Under alle omstændigheder fjernes oplysningerne om den berørte part, når opgaven er afsluttet, fra de ansvarlige personers rådighed, som ikke har tilladelse til yderligere konsultation
 • dataene behandles manuelt og / eller med it-værktøjer, og under alle omstændigheder garanterer vores virksomhed overholdelse af eventuelle forholdsregler for deres sikkerhed og fortrolighed
 • uden at det berører vores virksomheds ret til at erhverve oplysninger gennem tredjeparter i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-forordning 2016/679 er det valgfrit, om den berørte part skal udlevere data. Ethvert afslag indebærer imidlertid, at det mandat, der er betroet os, svigtes, og at der eventuelt indledes et retsligt søgsmål med henblik på retslig inddrivelse af gælden
 • dataene gemmes og behandles i vores virksomheds hovedkontor
 • dataene kan videregives til: a) kunder/klienter; b) enhver offentlig autoritet, der anmoder om det, eller som det er nødvendigt at give oplysninger til i overensstemmelse med specifikke retlige forpligtelser c) selskaber, der tilhører samme koncern.
 • på de betingelser, der er fastsat i EU-forordning 2016/679, kan den registrerede part udøve følgende rettigheder: - art. 15 Den registrerede parts indsigtsret - art. 16 Ret til berigtigelse - art. 17 Ret til sletning - art. 18 Ret til begrænsning af behandling - art. 20 Ret til dataportabilitet - art. 21 og art. 22: Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser vedrørende ikke-juridiske personer.

For at kontrollere eksistensen af betingelserne og metoderne for udøvelsen af ovennævnte rettigheder henvises til den fulde tekst med førnævnte foranstaltninger, der er tilgængelig på webstedet www.garanteprivacy.it af garanten for beskyttelse af personoplysninger (GPDP).

Vi skal informere om, at hvis du mener, at ovennævnte rettigheder er blevet krænket, giver den nuværende lovgivning dig mulighed for at indgive en klage til garanten for beskyttelse af personoplysninger (GPDP). Den dataansvarlige for den registrerede parts oplysninger er kreditoren, samt under henvisning til den behandling, der foretages efter mandatets afslutning, undertegnede virksomhed. Databeskyttelsesrådgiveren D.P.O. er Dr. Francesco Paolucci, som kan kontaktes på e-mailadressen: dpo@nivi.it. Yderligere oplysninger, herunder henvisning til alle databehandlere, kan anmodes af den berørte part igennem skriftlig kommunikation.

COOKIES:
En cookie er en lille tekstfil, som et websted gemmer i browseren på brugerens computer. Normalt giver cookies mulighed for at gemme de præferencer, som brugeren har givet udtryk for, så de ikke skal genindtastes senere. Browseren gemmer oplysningerne og sender dem tilbage til webstedsserveren, når brugeren besøger dette websted igen. For at forbedre webstedsnavigationen og brugeroplevelsen bruger vi tekniske cookies og profileringscookies, herunder tredjepartscookies:

 • __RequestVerificationToken: er en cookie, der er nødvendig for driften af webstedet, og som automatisk udløber ved afslutningen af hver browsersession.
 • ssupp.vid: nødvendigt for den korrekte funktionalitet af chatboksen på hjemmesiden. (varighed 6 måneder) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
 • ssupp.visits: er en marketingcookie og identificerer den sidste side, som den besøgende har besøgt. Det bruges til at gøre chatboksfunktionen mere relevant. (varighed 6 måneder) - https://www.smartsupp.com/it/help/cookies/
Brugeren kan til enhver tid forhindre cookies i at nå deres computer eller mobilenhed ved at vælge "Deaktiver cookies" i indstillingerne i deres internetbrowser (vi inviterer brugeren til at konsultere dokumentationen til deres browser). Du kan finde oplysninger om, hvordan du blokerer eller sletter installerede cookies, hvis følgende browsere bruges:
Chrome
Firefox
Explorer
Safari

Opdateret 07.03.2022
Tilbage
Vent