BESTÄMMELSER OCH VILLKOR

FÖRETAGET: Nivi S.p.A. är ett bolag som är specialiserat på tillhandahållande av tjänster för indrivning av fordringar utomlands. Det tillhör Holding Nivi Group S.p.A. och är ackrediterat hos över 650 italienska institutioner och offentliga myndigheter. Nivi S.p.A. bedriver en delgivningstjänst för administrativa böter som städer och kommuner utfärdar vid överträdelse av vägtrafiklagen gentemot utlänningar samt indrivning av fordringar åt de koncessionsinnehavande motorvägsbolagen med avseende på vägtullar som utlänningar inte har betalat.

EMO ® (akronym för European Municipality Outsourcing) är en avdelning av Nivi S.p.A. som endast ägnar sig åt internationell hantering och delgivning av administrativa böter som stadspolisen utfärdar vid överträdelse av vägtrafiklagen. Med hantering avses det operativa genomförandet, som de berörda städerna fastställer, av samtliga förfaranden som föreskrivs i den Europeiska konvention som undertecknades i Strasbourg år 1977 och i övriga gällande internationella konventioner. Nivi S.p.A. är även ackrediterat hos de största ambassaderna och statliga organisationerna i olika länder, till vilka bolaget har utfärdat garantier för korrektheten och öppenheten vid det bedrivna arbetet.

SÄKERHET: Webbplatsen använder IT-säkerhetstekniker som normalt är godkända i sektorn såsom brandväggar, åtkomstkontrollprocedurer och kryptosystem i syfte att förhindra obehörig åtkomst till uppgifter. För att uppnå dessa mål godkänner användaren/kunden att leverantören behandlar uppgifterna i autentiseringssyften och för åtkomstkontroll.

ONLINEBETALNINGAR: Betalningarna kan utföras i euro (€) genom de största bankbetalningssystemen i överensstämmelse med EU-direktiv PSD2 och genom att använda de vanligaste kreditkorten såsom VISA, MasterCard och Maestro genom en säker och krypterad anslutning med kreditinstitutens servrar för att garantera en hög säkerhet vid onlinetransaktionerna.

NIVI SPA., med säte i Florens (FI) på Via O. Da Pordenone 20, org.nr och momsreg.nr 04105740486 – Inbetalt aktiekapital 9 075 889,00 euro – E-postadress nivispa@pecnivi.it – www.nivi.it – Företag registrerat i företagsregistret i Florens handelskammare (C.C.I.A.A.) – REA-nr FI-416800 – inskrivet den 30 maj 1989.

Kom tillbaka
Vänta