TERMENI ȘI CONDIȚII

SOCIETATEA: Nivi S.p.A. este o societate specializată în prestarea de servicii pentru recuperarea datoriilor în străinătate. Face parte din Holding Nivi Group S.p.A. și este acreditată de peste 650 de organisme și administrații publice italiene. Nivi S.p.A. gestionează serviciul de notificare a sancțiunilor pecuniare aplicate pentru încălcări ale Codului rutier, pentru utilizatorii străini de către municipalități și orase, precum și de recuperarea creditelor, în numele concesionarilor de autostrăzi, referitoare la taxele de autostradă pentru tranzitele efectuate de utilizatorii străini.

E.M.O. ® (acronim pentru European Municipality Outsourcing) este o divizie a Nivi S.p.A. dedicată exclusiv gestionării și notificării internaționale a amenzilor pecuniare administrative emise de către Corpul Poliției Municipale pentru încălcări ale Codului Rutier. Prin gestionare înțelegem îndeplinirea operativă, dictată de municipalitățile în cauză, a tuturor etapelor procedurale prevăzute de Convenția europeană de la Strasbourg din 1977 și de ulterioare convenții internaționale în vigoare. De asemenea, Nivi S.p.A. este acreditată de către principalele ambasade și organisme guvernamentale din diferite state, la care au fost emise acreditări pentru a garanta corectitudinea și transparența activității desfășurate.

SECURITATE: Site-ul utilizează tehnici de securitate a informațiilor general acceptate în industrie, cum ar fi firewall-uri, proceduri de control al accesului și sisteme criptate, toate acestea pentru a preveni accesul neautorizat la date. Pentru a atinge aceste obiectiv, utilizatorul/clientul acceptă ca furnizorul să prelucreze datele în scopul autentificării și al controlului accesului.

PLĂȚI ON-LINE: Plățile pot fi efectuate în EURO (€) prin intermediul principalelor circuite bancare de plată, în conformitate cu Directiva Europeană PSD2, și prin utilizarea principalelor carduri de credit precum VISA, MasterCard și Maestro, printr-o conexiune securizată și criptată cu serverele instituțiilor de credit pentru a garanta un nivel ridicat de securitate în tranzacțiile online.

NIVI S.P.A., cu sediul social în Florența (FI) în Via O. Da Pordenone n.20, Cod fiscal și nr. de TVA 04105740486 - Capital social i.v. € 9.075.889,00 - Tel. (+39) 05534031 Email. info@nivicredit.it - www.nivi.it - Societate înregistrată la Registrul Societăților din cadrul C.C.I.A.A. - Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură din Florența - REA nr. FI-416800 - înregistrată la 30.05.1989.

Înapoi
Vă rugăm să așteptați