UGOVORNE ODREDBE I UVJETI

TRGOVAČKO DRUŠTVO:Nivi S.p.A. je društvo specijalizirano za pružanje usluga prekogranične naplate potraživanja. Pripada holdingu Nivi Group S.p.A. i akreditiran je pri više od 650 talijanskih tijela vlasti i javne uprave. Nivi S.p.A. bavi se upravljanjem uslugom obavještavanja o upravnim kaznama koje stranim korisnicima izriču općine zbog povrede pravila Zakonika o sigurnosti prometa na cestama, kao i naplatom potraživanja u ime koncesionara autocesta, koja se odnose na cestarine za provoz stranih korisnika autocestom.

E.M.O. ®(akronim za European Municipality Outsourcing), odjel društva Nivi S.p.A. posvećen isključivo upravljanju i međunarodnom obavještavanju o upravnim sankcijama koje izdaju organi općinske policije uslijed povreda odredaba Zakonika o sigurnosti prometa na cestama. Pod upravljanjem se podrazumijeva operativni razvoj, koji uvjetuju zainteresirane općine, svih faza postupka predviđenih europskom Strasburškom konvencijom iz 1977. i drugim važećim međunarodnim konvencijama. Osim toga, Nivi S.p.A. akreditiran je pri glavnim veleposlanstvima i vladinim tijelima raznih država, kojima su izdane vjerodajnice koje jamče ispravnost i transparentnost obavljenog posla.

SIGURNOST: Internetske stranice upotrebljavaju tehnike informacijske sigurnosti općenito prihvaćene u industriji, kao što su vatrozidovi, postupci kontrole pristupa i šifrirani sustavi, kako bi se spriječio neovlašten pristup podacima. Kako bi postigao te svrhe, korisnik/kupac prihvaća da pružatelj obrađuje podatke u svrhe autentifikacije i kontrole pristupa.

ONLINE PLAĆANJA: Plaćanja se mogu izvršiti u EUR (€) glavnim bankovnim platnim sustavima u skladu s Direktivom EU-a PSD 2 i glavnim kreditnim karticama kao što su VISA, MasterCard i Maestro, na temelju sigurne i šifrirane veze s poslužiteljima kreditnih institucija kako bi se zajamčila visoka razina sigurnosti online transakcija.

NIVI S.P.A., sa sjedištem u Firenci (FI) na adresi Via O. Da Pordenone br. 20, porezni i PDV br. 04105740486 – temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 9.075.889,00 EUR - Tel. (+39) 05534031 E-pošta: info@nivicredit.it – www.nivi.it - Društvo registrirano u registru trgovačkih društava C.C.I.A.A. - Gospodarska, industrijska, poljoprivredna i obrtnička komora Firenze - br. REA-e (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – Registar gospodarskih i administrativnih obavijesti) FI-416800 - registriran 30. 5. 1989.

Nazad
Pričekajte